Bal en blanc toniiiiiiiiiiight!!! Wouhouuuuuuuu Armin is in town!!!! Anyone is coming??

Sorry....had to share my excitment lol

******* Bal en Blanc *******


Bad english? I know...i'm french!