Xtra8 - Depeche Mode

https://www.mixcloud.com/Xtra8/xtra8-depeche-mode/